SHARE

Proiectele și investițiile reprezintă o prioritate pentru Primăria Mileanca care a demarat, pe parcursul anilor 2016-2020, mai multe proiecte finanțate din fonduri europene, guvernamentale și locale.

La începutul mandatului s-a dorit dezvoltarea echilibrată a infrastructurii stradale, educaționale, a rețelei de apă și gaz pentru toate satele din componență și acum, la sfârșit de mandat, acest lucru a fost dus la bun sfârșit.

Misiunea primarului este aceea de a oferi servicii de cea mai bună calitate pentru satisfacerea nevoilor cetățenilor, în condiții de maximă eficiență. Principalele obiective ale activității desfășurate între anii 2016 și 2020 au vizat creșterea calității actului administrativ prin utilizarea tuturor resurselor, realizarea de servicii de calitate, orientate către cetățeni, atragerea de fonduri nerambursabile și investiții în infrastructură.

Proiecte finalizate și în execuție pe perioada mandatului 2016-2020

Obiectivele de investiție finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2 (PNDL 2), realizate sau aflate în curs de realizare sunt:

 • ,,Reabilitare și modernizare Școala Primară în sat Codreni, comuna Mileanca, județul Botoșani”, în valoare totală de 190.750 lei. Proiectul este finalizat.
 • ,,Înființare sistem de alimentare cu apă în localitatea Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani”, în valoare totală de 589.552 lei. Proiectul este realizat în proporție de 43%.
 • ,,Modernizare unitate de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1 Mileanca, Corp C1″, în valoare totală de 972.156 lei. Proiecul este realizat în proporție de 34%.
 • ,,Demolare și realizare grădiniță în sat Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani”, în valoare totală de 482.955 lei. Poiectul este realizat în proporție de 95%.

Cele  mai importante obiective de investiții de la nivelul comunei MILEANCA

În cele ce urmează, avem detatii despre invesțiile cele mai importante ale comunei Mileanca, chiar de la primarul Alexandru Azamfirei:

„În anul 2018 am solicitat includerea obiectivului de investitii „Construire și dotare cămin cultural, în sat Mileanca, comuna Mileanca, județul Botoșani”, pe lista sinteză a subprogramului

“Așezăminte culturale” pentru construirea căminului cultural prin programul Național de construcții de interes Public sau Social, care se derulează prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- S.A. Solicitarea a fost aprobată, am predat amplasamentul (luna mai, anul 2020), a fost făcută licitația, urmează semnarea contractului de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a investiției este de 3.124.701 lei.

Am reușit achiziționarea unui autogreder, investiția „Achizitie utilaj pentru comuna Mileanca judetul Botosani”, obținând finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R. Valoarea investiției este de 352.835 lei, finalizată în 11.10.2019.

În toamna anului 2019 printr-un program guvernamental finanțat de Ministerul Educației Naționale, am realizat două lucrări de înființare grupuri sanitare interioare la școlile din satele Seliștea și Scutari. Deși finanțarea a fost aprobată pe final de an, ne-am mobilizat destul de bine și am reușit să ducem la bun sfârșit lucrările în scutrul timp avut la dispoziție, pentru a nu pierde finanțarea. Valoarea a fost de 70.000 lei la Seliștea și 52.000 lei la Scutari.”

De asemenea, a fost achiziționată o casă de locuit (care a primit destinația de locuință socială) și a unei suprafețe de teren pentru extinderea cimitirului din satul Mileanca.

Tot din bugetul local, a fost realizat proiectul de împrejmuire a cimitirului din satul Scutari (6.000 lei), împrejmuirea parțială a cimitirului din satul Mileanca (14.820 lei), gard la școala din satul Codreni (44.000 lei) și execuția a 600 m de trotuare pavate în satul Mileanca (125.260 lei).

Citeste si   Parlamentarii BOTOSANENI au fost repartizati pe COMISII! Pe ce specializari vor activa in urmatorii 4 ANI

A fost finalizată lucrarea „Înființarea rețelei de alimentare cu apă în satul Seliștea” în valoare de 210.000 lei.

 „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Mileanca, Judetul Botosani” este o investiție depusă în cadrul Programului de finanțare pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Valoarea proiectului este de 500.000 lei și va contribui la creșterea gradului de confort și siguranță al cetățenilor.

Citeste si   REABILITAREA zonei de pe strada Adrian ADAMIU este tot mai aproape de REALIZARE! 5 oferte pentru reabilitarea străzii

Proiectul ,,Achiziție lămpi pentru eficientizarea sistemului de iluminat public  din cadrul Comunei Mileanca, județul Botoșani” se realizează cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR). Valoarea totală a achiziției este de 24.000 euro.

În prezent, este în plină desfășurare proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”.

Anul acesta, profitând de modificarea Ordonanței privind înființarea Companiei Naționale de investiții „CNI” – SA, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Mileanca, judeţul Botoşani” a fost depusă o solicitare de includere în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județene”. Scopul proiectului este finanțarea pentru modernizarea a 10,73 km de drumuri sătești.

Programul primăriei MILEANCA pentru perioada 2020-2024

Nu în ultimul rând, vom enumera care sunt obiectivele propuse de primăria Mileanca pentru perioada 2020-2024:

 • Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Codreni;
 • Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Scutari;
 • Reabilitare, modernizare și dotare Cămin cultural Codreni;
 • Modernizare teren de sport Mileanca;
 • Modernizare teren de sport Școala Codreni;
 • Înființare teren de joacă pentru copii în sat Seliștea;
 • Înființare teren de joacă pentru copii în sat Scutari;
 • Înființare miniteren de sport în sat Scutari;
 • Înființare sistem integrat medico-social.

 


SHARE

LĂSAȚI UN MESAJ